Oprema: Dobošasti razmenjivači toplote – VITUS

Oprema za razmenu toplote, posebno dobošasti razmenjivači toplote (DRT). Ovi razmenjivači, koji se nazivaju i razmenjivačima tipa «cev i omotač» (en. Shell and tube heat exchangers - STHE), su najstariji, najprisutniji i najsvestraniji aparati razmene toplote, koji mogu da se primene u svakom tehnološkom procesu. 

VITUS – Višeprolazna izmena toplote uzdužnim strujanjem je skraćenica za dobošaste razmenjivače toplote prvih serija ovih aparata, namenjenim za toplotne podstanice daljinskog grejanja, sa visokim koeficijentom razmene toplote. Razvojem novih konstrukcija, znatno je proširen dijapazon strujanja fluida u razmenjivaču, ali je naziv ovih dobošastih razmenjivača ostao isti. Glavna prednost ovih aparata, pojedinačne izrade, je u njihovoj prilagodljivosti za specifične fluide i povišene pritiske i temperature, pa se uglavnom upotrebljavaju za razne tehnološke procese.

Postupak izbora i proračuna VITUS razmenjivača toplote je zasnovan na pouzdanoj i integralnoj proceduri, gde je moguće optimizirati parametre ulaza i izlaza aparata i elemente konstrukcije, prema zahtevanoj toplotnoj snazi razmene, padu pritiska, ili ciljanim osnovnim materijalima i njihovim dimenzijama. Zbog toga ovi razmenjivači pored garancije kao proizvod mogu imati i garanciju na ostvarenje procesa.