Proračunska podrška razmenjivača toplote

Excel podrška za knjigu (EPK) se može slobodno preuzeti iz download stranice u obliku 9 nezavisnih excel radnih listova (10 list je pomoć) ili u obliku knjige sa 9 radnih listova. Proširene i integralne proračune za izbor dobošastih razmenjivača toplote pod nazivom vitex koriste se za izbor i dimenzionisanje VITUS razmenjivača toplote, čiji se izvodi u pdf formatu mogu preuzeti.